Öländska Stenkors 2022-02-19

Rest 1431 över sockenprästen Martinus, som slogs ihjäl av biskopens fogde.
Rynings Kors
Rynings Kors, eller Hallnässtenen är från medeltiden. Tre meter högt, med fyra genombrytna hål
Kapelludden
Från 1200-talet. 3 meter högt, 1,9 meter brett.
Bröts sönder av stormen Per 2009, men har lagats.
År 1634 var korset fortfarande helt.
Rest på 1300 eller 1400-talet över prästen Sune som omkom i en snöstorm.
Kapellet från senare delen av 1200-talet. Stod kvar i mitten av 1600-talet, men öde 1676. Korset rest 1966.