Öländska Stenkors

Rest 1431 över sockenprästen Martinus, som slogs ihjäl av biskopens fogde.
Rynings Kors
Rynings Kors, eller Hallnässtenen är från medeltiden. Tre meter högt, med fyra genombrytna hål
Kapelludden
Från 1200-talet. 3 meter högt, 1,9 meter brett.
Bröts sönder av stormen Per 2009, men har lagats.
År 1634 var korset fortfarande helt.
Rest på 1300 eller 1400-talet över prästen Sune som omkom i en snöstorm.
Kapellet från senare delen av 1200-talet. Stod kvar i mitten av 1600-talet, men öde 1676. Korset rest 1966.