Namnet Krantz

Namnet Krantz...

Var kommer egentligen namnet Krantz ifrån??


Någon var väldigt snabb på att svara: "Det vet jag, för jag har forskat på det, det är ett tattare-namn".

Andra hävdar att det är ett gammalt soldatnamn.


Min Farfars Farfar


Min farfars farfar fick namnen Carl August, då han föddes i Järsnäs, strax öster om Jönköping, den där dagen, den fjärde februari år 1827.


Till föräldrar hade han Sven Jönsson och Anna Lena Larsdotter.


Eftersom hans far hette Sven fick han namnet Svensson, men senare, då han blev soldat, kom han att byta namn till Krantz. Därmed blev han den förste i vår släkt med detta namn, därför tar jag mig här friheten att kalla honom för Ur-Krantz.


Carl August hade fyra syskon, de hette Johan, Inga Lena, Anders och Erik Lorentz.


Första tiden av sitt liv bor Carl August med familj i Järsnäs men vid fyra års ålder, 1831, flyttar familjen från Järsnäs till Barkeryd, Grönsång Kronogård, Fältväbelboställe.


Tre år senare, nu är vi framme vid 1834, flyttar familjen vidare, dock inte så långt, till Grönsång skattegård.


Redan året därpå, 1835 är det dags för nästa flytt, denna gång till "Slutet av socknen". (Vad detta innebär är jag ännu ovetande om, på ett annat ställe finns tillägget "Utan försvar".) I husförhöret för 1836 stör "Boende i Esperyd. Dock följer inte Johan med detta flyttlass, utan han tar sitt pick och pack för att flytta till Lekeryd.


Då Carl August var nio år gammal, 1836, dog pappa Sven. övriga familjen bor dock kvar ett tag, bortsett från syster Inga Lena, som flyttar till Malmbäck, till en moster, för att bli piga.


Själv bor Carl August tillsammans med sin bror Erik Lorentz, och mamma Anna Lena, till 1845, då han flyttar till Forserum, för att bli dräng. Där blir han dock inte särskilt länge, redan året därpå, 1846, lockar staden Jönköping.


Här tar vi ett hopp i tiden, nästa gång vi hittar Carl August så har han bytt efternamn, nu står han som soldat No. 66 vid Jönköpings Regemente och kallas Krantz. Soldat var han dock inte särskilt länge, redan efter några år söker han avsked på grund av svagt bröst. Därefter står han antecknad som Poliskonstapel. Nu har han dessutom bosatt sig i Kristina församling, östra kvarteren tillsammans med en kvinna vid namn Anna Christina Israelsdotter, som enligt uppgift skall vara född den 16 december 1821 i Nässjö. Dock finns det inte någon anteckning i födelselängden om henne, troligen är hon helt enkelt född någon annanstans.


I slutet av september 1851 är det lysning, i oktober står bröllopet!.


År 1852 får de en dotter som döps till IDA Sofia. Fem år senare, 1857, är det dags för nästa barn, OSKAR Emil Wilhelm, (Oskar kommer senare att bli min fars farfar) 1859 föds Sven August och 1863 kommer Carl ERIK. August Ferdinand kommer 1867.


Erik och Ida lär båda ha varit döva, när de blev äldre kom de att bo tillsammans i ett hus som låg bredvid huset där Jönköpingsposten finns idag.


Min Farfars Far


Men åter till släktledet, Oskar var gift två gånger, först med Anna Karolina Sandahl. När Oskar är knappt 40 år gammal blir han änkling. 20 år senare gifter han om sig med Anna Charlotta Karlsson.


Fabriksarbetaren Oskar och Anna Karolina får två barn; ELIN Eugenia född 1881, och HUGO Mauritz, född 1887. En av dem kom senare att bli min farfar, gissa vem??


Bilden kanske kan ses som en ledtråd.